Başvuru Koşulları

Tokat Teknoparka sadece Ar-Ge faaliyeti yürütmek üzere müracaat eden şahıs şirketleri veya sermaye şirketleri kabul edilir.

Teknopark’ta bir Ar-Ge birimi oluşturmak isteyen kuruluşlar şirketinin merkezini Teknoparka taşıyabileceği gibi sadece şirketinin bir şubesini de açabilir.

Teknopark’a kabul firma bazında değil proje bazında yapılır. Yani Tokat Teknoparkta şirketinin merkezini veya şubesini açmak isteyen kişi veya kuruluşların üzerinde çalışacağı bir Ar-Ge projesi olması gerekir. Ar-Ge projesinin 4691 sayılı yasaya ve uluslararası normlara uygun bir Ar-Ge projesi olup olmadığı konuyla ilgili uzmanların yer aldığı bir hakem heyeti tarafından değerlendirilir.

Sadece hakem heyetinin Teknoparka  kabul edilebilir bulduğu projeler Teknoparka kabul edilir. TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB, bakanlıklar vb. kuruluşların desteklemeye değer bulduğu projeler başka bir değerlendirmeye tabi tutulmadan   Teknopark’a kabul edilir.

Teknopark’a kabul edilecek firmalarda aşağıdaki genel nitelikler aranır:

  • Ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak ve bu amaca yönelik etkin Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütmek.
  • Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları ile ülkenin ileri teknoloji üretebilme potansiyeline katkı sağlamak,
  • Yazılım geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarını fiilen yapıyor olmak ya da yapabilecek kapasitede olmak,
  • Başta Gaziosmanpaşa Üniversitesi olmak üzere üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği geliştirme arzusu ve çabası içinde olmak,
  • Girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip olmak,
  • Çevreye duyarlı olmak ve zarar vermemek.

TEKNOPARKa kabul edilecek firmalarda aşağıdaki niteliklerin olması beklenilir:

  • Bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınma unsurlarına katkı sağlaması beklenilir.
  • Başta Gaziosmanpaşa Üniversitesi olmak üzere üniversite mezunu nitelikli iş gücüne cazip istihdam olanakları sağlaması beklenilir,
  • Teknopark’ta faaliyet gösterecek firmalar ve bu firmaların yöneticilerinin sosyal adalete inanmış, çevreye, insan ve çalışan haklarına saygılı, mesleki etik değerleri güçlü, topluma örnek nitelikte olmaları beklenir.
  • Başvuru yapmak isteyen aday firmaların sitemizde başvuru başlığı altında bulunan başvuru formlarını doldurup ”tgb_tokat@tokatteknopark.com” e-posta adresimize göndermeleri gerekmektedir.