Modül 3: PATENT RANDEVU Eğitimi

26.01.2017

31 ocak afis

Ar-Ge Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi Firmalarının Sınai Mülkiyet Hakları Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması Projesi Modül 3 Eğitimi, 31 Ocak 2017 tarihinde Tokat teknopark Konferans Salonunda yapılacaktır.