smes-in-h2020

HORIZON 2020 kapsamında KOBİ’ler için eğitim ihtiyaç analizi anketine ulaşmak için tıklayınız.