Tokat Hackathon Yarışması 27-28 Nisan’da yapılacaktır.

22.03.2019

WhatsApp Image 2019-03-21 at 14.51.07

1. Amaç
Akıllı Tarım Uygulamaları hakkında dijital odaklı, verimlilik sağlayan, akıllı çözümleri içeren, özgün ve yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlayan yarışmaların gerçekleştirilmesi.

2. Yarışmaya Katılma Ön Koşulları ve Şartları
Yarışmaya; Tokat Teknopark resmi web sitesi (http://www.tokatteknopark.com/tr/) üzerinden 19 Nisan 2019 tarihine kadar başvuru yapan her takım katılabilir. Yarışmaya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi lisans ve önlisan programlarında öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilir.
• Yarışma takımları, bireysel katılımcılar veya en fazla 3 katılımcıdan oluşan yarışmacı grupları şeklinde olabilir.
• Katılımcılardan, Akıllı Tarım Uygulamaları hakkında verilen probleme çözüm üretmeleri ve bu fikirlerini hayata geçirmeleri beklenmektedir.
• Katılımcılar etkinlik kapsamında gerçekleştirecekleri çalışmalar sırasında açık kaynak lisanslı yazılımlardan faydalanabilirler.
• Yaş sınırlaması 18 yaş ve üzeri olacaktır.
• Etkinlik başvurusunda ve etkinlik sürecinde katılımcılar tarafından sağlanan bigiler tam ve doğru olmalıdır.
• Katılımcıların, yarışma esnasında ihtiyaç duyacakları yazılım ve donanım gereçlerini yanlarında getirmeleri beklenecektir (bilgisayar, şarj aleti, mouse, klavye, USB flash drive, vb).
• Etkinlik kapsamında üzerinde çalışılacak fikrin özgün olması ve ilgili proje geliştirme çalışmalarının etkinlik esnasında yapılması beklenmektedir.

**Üst kısımda yer alan koşullara aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde Tokat Hackathon Düzenleme Kurulu katılımcıların diskalifiyesi ve kazanılan ödülün iptali haklarını saklı tutar.

3. Yarışma Takvimi, Puanlama ve Değerlendirme
3.1. Başvuru
Yarışma başvuruları 19 Nisan 2019 tarihi 23.59’a kadar Tokat Teknopark resmi web sitesi (http://www.tokatteknopark.com/tr/) üzerinden duyurulan TOKAT HACKATHON YARIŞMASI BAŞVURU FORMU adresinden yapılacak olup, başvurular takımlar (bireysel ya da 2-3 kişilik grup) şeklinde kabul edilecektir.

3.2. Yarışma
Yarışma, Tokat Teknoparkta 27-28 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Detaylı program içeriğine xxxx adresinden ulaşılabilmektedir.
Adres: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Taşlıçiftlik, 60250 Merkez/Tokat

3.3. Değerlendirme
Projeler iki alan uzmanı akademisyen ve bir tanede sektörde yer alan mühendisten oluşan üç kişilik bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme esnasında dikkat edilecek kriterler etkinlik günü aday takımlara detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Bazı kriterleri şu şekilde açıklamak mümkündür:
• Yenilikçi
• Inovatif
• Uygulanabilirlik
• Mevcut Ürünler ile Kolay Entegre Edilebilirlik
• Yaygınlaştırılabilirlik
• Sağladığı Fayda
• Pazar potansiyeli
3.4. Ödüller
Yarışma sonrasında, işbu şartnamede belirtilen başarı kriterlerini sağlayarak ödül sıralamasına giren yarışmacılar derecelerine göre aşağıdaki gibi ödüllendirilecektir. Ödüller takımlara verilecek olup, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır.
● Birincilik Ödülü: 3.000 TL
● İkincilik Ödülü: 2.000 TL
● Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL

4. Genel Kurallar
● Her takımın yetkili kişilerinin jüriye itiraz hakkı vardır. İtirazlar sonradan yazılı olarak verilmek kaydıyla sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü olarak yapılan itirazlar en geç 24 saat içerisinde yazılı hale getirilir. Her halükarda yazılı olmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yapılan itirazlar Hackathon Düzenleme Kurulu tarafından incelenerek 24 saat içerisinde karara bağlanır.
● Her bir yarışmacı yarışırken gerekli emniyet tedbirlerini almak ve çevresine karşı kendisinden beklenen özeni göstermekle yükümlüdür.
● Tokat Hackathon Düzenleme Kurulu, adil sonuçlar doğurabilmesi açısından yarışmaların objektif kriterler içerisinde gerçekleşmesi, yarışmacıların her türlü ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi, emniyet tedbirlerinin sağlanması ve yarışma şartlarının işlerlik kazanabilmesi için işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
● Tokat Hackathon Düzenleme Kurulu, yarışmalara başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli teknik bilgi ve becerilere sahip yeterli başvuru olmaması durumunda yarışmaları iptal etme hakkını saklı tutar.
● Tokat Hackathon Düzenleme Kurulu, Tokat Hackathon Şartnamesi’nde belirtilen koşulları sağlamadığını tespit edilen takımları, organizasyonun güvenli bir ortamda gerçekleşebilmesi adına yarışma dışı bırakma hakkını saklı tutar. Yarışmacıların, yarışmalar esnasında doğan ihlalleri sonucunda oluşabilecek zararlardan Tokat Hackathon Düzenleme Kurulu yetkilileri sorumlu değildir.
● Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, Tokat Hackathon Düzenleme Kurulu tarafından yarışma öncesi veya sonrası yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarını kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; yarışmacı, tasarımlar, kodlar ve imal edilmiş ürünler dahil, yarışmaya ilişkin olarak üretilen her türlü fikri mülkiyetin Tokat Hackathon’a ait olduğunu ve yarışmacının bunun üzerinde herhangi bir hakkı ve talebi olmadığını kabul ve beyan eder. Tokat Hackathon, tüm fikri mülkiyeti uygun bulduğu şekilde kamuya açıklama hakkını saklı tutar.
● Yarışmacı, herhangi bir ürünün fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi sebebiyle Tokat Hackathon’un zarara uğraması durumunda söz konusu zararlar ilgili takımdan karşılanacaktır.
● Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm takımlara Katılım Sertifikası verilecektir.

5. Sorumluluk Beyanı
Tokat Hackathon, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan Tokat Hackathon Düzenleme Kurulu yetkilileri ve destekleyen birimler sorumlu değildir. Tokat Hackathon’a katılan takımlar, kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve etik kurallar çerçevesinde hazırlamak ve uygulamaktan sorumludur. Tokat Hackathon Düzenleme kurulu bu süreci sağlamaktan sorumlu değildir.

Tokat Teknopark Hackathon Düzenleme Kurulu işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6. Sık Sorulan Sorular
Soru:
Tokat Hackathon nedir?
Cevap:
Hackathon; ortak bir konuya ilgi duyan kişilerin bireysel ya da takım çalışması halinde aynı ortamda sınırlı bir zaman içinde, kendilerine verilen problem veya konu ile ilgili ortaya yeni ve özgün ürünler çıkarmaya çalıştıkları etkinliktir. Tokat Hackathon, Akıllı Tarım Uygulamaları hakkında problemlere çözüm getirebilecek ürünlerin tasarlanacağı 24 saatlik yazılım geliştirme maratonudur. Etkinliğin sonunda her grup projelerinin sunumu yapılacak. Jüri değerlendirmesi sonrasında dereceye giren projeler ödül alacak. Dereceye giren projeler ile birlikte Jürinin uygun gördüğü projeler Tokat Teknopark desteğiyle geliştirilmeye devam edilecek.

Soru:
Kimler katılabilir?
Cevap:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi lisans ve önlisans öğrencilerinden Akıllı Tarım Uygulamaları hakkında yazılım ya da ürün geliştirme becerisine sahip herkes hackathona katılabilir.

Soru:
Katılım ücreti var mı?
Cevap:
Katılım ücretsizdir.

Soru:
Katılım bireysel mi? Gruplar nasıl belirlenecek?
Cevap:
Başvurular bireysel ve grup olarak yapılabilir. Grup başvurularında en az 2 en çok 3 kişilik grup üyesi aranmaktadır. Bireysel başvuruda bulunmak da mümkündür.

Soru:
Başvuruda Neler İstenecek?
Cevap:
Başvuru sayfasında sizden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup bize ulaştırmanız gerekmektedir.

Soru:
Yanımda herhangi bir ekipman getirmeli miyim?
Cevap:
Bilgisayarınızı yanınızda getirmeniz yeterli olacaktır.

Soru:
Değerlendirmeyi yapacak jüri kimlerden oluşuyor?
Cevap:
Projeler iki alan uzmanı akademisyen ve bir tanede sektörde yer alan mühendisten oluşan üç kişilik bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

Soru
Etkinlik alanı nerede? Oraya nasıl ulaşabilirim?
Cevap:
Etkinlik Tokat Teknopark’ta gerçekleştirilecektir.
Adres: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Taşlıçiftlik, 60250 Merkez/Tokat

Soru:
Seyahat ve konaklama giderlerim karşılanacak mı?
Cevap:
Seyahat ve konaklama giderleri katılımcıların kendilerine ait olacaktır. Etkinlik alanı dinlenmeye uygun olarak düzenlenecektir. Yemek ve içecek ikramları olacaktır.

Soru:
Yarışmaya ne getirmeliyim?
Cevap:
Yarışmacılar kendi bilgisayarlarını, kimliklerini ve ihtiyaçları olabilecek tüm aletleri kendileri getirmelidir (bilgisayar, şarj aleti, mouse, klavye, USB flash drive, vb).

Soru:
Tüm aktivite süresince yarışma alanında olmamız mı gerekiyor?
Cevap:
Evet. Katılımcılar 24 saat boyunca yarışma alanında olmalıdır.

Soru:
Yarışma süresince ne temin edilecek?
Cevap:
Ücretsiz wi-fi erişimi.
Erkinlik süresince yemek ve içecek servisi.
Diğer ihtiyaç duyulabilecek destekler.

Telif Hakkı © 2019 Tokat Hackathon Düzenleme Kurulu
Tüm hakları saklıdır.