IMG_0629

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak ve bölgenin rekabet gücünü artırmaya yönelik üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarımız devam ediyor. 05.12.2017 tarihinde Tokat Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ahmet FENERCİOĞLU, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet AKAR ve ilgili akademisyenler ile CRS DENIM TOKAT Fabrika Müdür Yardımcısı Petek Gökçe ÖZÜN ERCAN ve ilgili çalışanların katılımıyla işbirliği toplantısı yapıldı. Toplantı sonucunda işletmenin potansiyelini ortaya koyacak kurumsal inovasyon haritasının çıkarılması ve yenilikçi uygulamaların işletmeye transferi konusunda ortak çalışmalar yapılmasına karar verildi. Bu konu da karşılıklı iş birliği çerçevesinde çalışmalarımız devam edecektir