İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi

05.10.2016

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sabancı Üniversitesi kuruluşu İnovent, firmaların sürdürülebilir katma değer yaratarak ihracatı artırması amacıyla İNOSUİT-İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi’ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda projede görev almak üzere, ülkemizin inovasyon ve girişimcilik çalışmalarında çok önemli yeri olan 30 üniversiteden biri de Gaziosmanpaşa Üniversitesi seçilmiştir.

Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yürütülecek olan işbirliği ile Tokat’ta faaliyet gösteren TİM’e üye firmalarda projenin yürütülmesi için görüşmeler başlatılmıştır.
İlk görüşme Dörtler Kablo Firması Genel Müdürü Haluk AYKAÇ ile Tokat Teknopark, GOÜ Teknoloji Transfer Ofisi, Tokat Bilim, Sanayi Teknoloji Müdürlüğü ve Tokat Sanayi Odası’nın katılımlarıyla gerçekleşti.
Bu proje ile, ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle, yüksek katma değerle ve sürdürülebilir şekilde arttırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca; bu proje, ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile inovasyon kapasitesini sürdürülebilir şekilde arttırmayı, kurumsal inovasyon sistemlerini oluşturmayı ve bu konuda ülkemizde öncü olmak isteyen ihracatçı firmalarımızı bir araya getirmeyi hedefleyen, kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir altyapıya sahip bir projedir.