NİKSAR TSO VE ERBAA TSO ZİYARETLERİ

15.01.2018

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak ve bölgenin potansiyelini keşfederek yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine destek vermek amacıyla 11.01.2018 günü Niksar TSO ve Erbaa TSO’ya çalışma ziyaretinde bulunuldu. Çalışma Ziyaretlerine Teknoloji transfer Ofisinden Doç.Dr. Ahmet Fenercioğlu, Doç.Dr. Mehmet Akar, Yrd.Doç.Dr. Kubilay Yıldırım, Yrd.Doç.Dr. Emre Aslan, Yrd. Doç. Dr. Mihriban Coşkun Arslan, Yrd. Doç. Dr. Murat Seyfi ve Fikri Sınai Haklar uzmanı Ali Erdi Candar katıldı.

Niksar TSO’dan; Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aybak, Nusret Özgün , Engin Göze , Hüseyin Kolay, Nevzat Gündoğdu , Vedat Ülker , Ziya Ateş , Ahmet Arif , Muttalip Altunay (Genel Sekreter) ve ilgili iş adamları katıldı. Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet AKAR Teknoloji Transfer Ofisi hakkında bilgilendirme yapmasından sonra, NİKSAR TSO yöneticileri ve Üyelerinin beklentileri ve sorunları beyin fırtınası yöntemi kullanılarak analiz edildi. Özellikle bölgeye özgü değerler olan ceviz ve mahlep’in değerlendirilebilmesi için yeni politikaların geliştirilmesi gerektiği tespit edildi.

Erbaa TSO’dan; Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Sinan Bayraktar, Genel Sekreter Ahmet Temiz, Proje Koordinatörü Burak Bey ve çeşitli iş adamları katıldı. Toplantıda bölgeye nitelikli iş gücünün çekilmesi ve Tuğla sektörünün desteklenmesi için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde neler yapılabileceği analiz edildi. Ayrıca Teknoloji Transfer Ofisi Proje Geliştirme Modül sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kubilay Yıldırım; HORIZON 2020 ve  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gibi ulusal ve uluslararası fon kaynakları hakkında bilgi vererek bölge için birlikte yeni projeler hazırlanabileceği yönünde bilgilendirme yaptı.