Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak ve bölgenin rekabet gücünü artırmaya yönelik üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarımız devam ediyor. Tokat Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ahmet FENERCİOĞLU, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet AKAR ve ilgili akademisyenler ile Merzifon Silverline Ar-Ge Merkezi ziyaret edildi ve Ar-Ge Merkezi çalışanlarının katılımıyla işbirliği toplantısı yapıldı. Toplantı sonucunda işletmenin potansiyelini ortaya koyacak kurumsal inovasyon haritasının çıkarılması, yenilikçi uygulamaların işletmeye transferi ve işletmenin sorunlarının çözülmesi konusunda ortak çalışmalar yapılmasına karar verildi.