Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) 2017 Ulusal Patent Fuarına katıldık.

06.11.2017

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Teknoloji Transfer ofisi modül sorumlusu öğretim üyeleri; Prof .Dr.Bilge Hilal ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Kubilay YILDIRIM Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri (ÜSİMP) Ulusal Patent Fuarına katıldı.

ÜSİMP (Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu), üniversitelerde üretilen yeni teknolojilerin topluma aktarılmasını teşvik etmek ve sanayi sektörünün, üniversiteler ile etkin bir işbirliği içinde olan, teknoloji tabanlı ve rekabet gücü yüksek bir yapıya dönüştürülmesi amacı ile 2007 yılında kuruldu.

ÜSİMP, 2015 yılında üyesi olan TTO’ların katkıları ile ulusal çapta düzenlenen ilk Patent Fuar’ını, Üniversite buluşlarını / patentlerini sanayi sektör temsilcilerine ve yatırımcılara tanıtmak amacı ile düzenlemiştir.
Üniversitelerde ve sanayi Ar-Ge merkezlerinde üretilen teknolojilere dayanarak patent başvurusu yapılmış ve / veya tescil alınmış patentlerin sergilendiği ve potansiyel yerli ve yabancı girişimcilere tanıtıldığı bu etkinlikler ciddi bir farkındalık yarattığı gibi sektör temsilcilerine de olası işbirlikleri ve yatırım olasılıkları açısından farklı bir bakış açısı getirmiştir.
Bu etkinliklerde, akademik patentler sergilenmiş, Teknoloji Transfer Ofisleri çalışmalarını tanıtmışlar ve sektör temsilcileri ile buluş sahibi Üniversite öğretim elemanları ve TTO temsilcileri önceden belirlenmiş ikili görüşmelerde bulunmuşlar, yeni işbirlikleri oluşturma fırsatı yakalamışlardır.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı 2017 de geçen yıllardan farklı olarak Ar-Ge merkezleri yöneticileri/uzmanları ile üniversitelerdeki buluş/patent sahibi öğretim üyelerinin buluşacakları bir platform oluşturdu.
ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı 2017’de Teknoloji Transfer Ofislerinin patent portföylerini sunmalarına imkan tanımakla yetinmeyip, Sanayi Ar-Ge merkezlerinin de patentlerini /ürünlerini ve Ar-Ge / İnovasyon çalışmalarını sergilemelerine de fırsatı tanıyor.