ICT-AGRI-FOOD PROJE ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU

28.11.2019
ICT-AGRI-FOOD PROJE ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU

ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020
Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Proje
kapsamında, TÜBİTAK ile birlikte 23 ülkeden 34 adet, araştırma
projelerini fonlayan veya politika oluşturan kurum ortak olarak yer
almaktadır. ICT-AGRI-FOOD projesinin amacı, sürdürülebilir gıda
üretimi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) gıda üretim
zincirinde kullanımı konusunda bilgi paylaşımını desteklemektir.
Bu doğrultuda açılacak olan ilk Cofund çağrısı kapsamında,
çiftlikten-çatala, çiftçiler, kobiler, gıda işletmecileri,
tedarikçiler, politika üreticiler ve tüketicilere kadar tüm gıda
zincirinde yer alan aktörler ele alınarak, çok oyunculu bir
yaklaşımla SÜRDÜRÜLEBILIR, ESNEK VE ŞEFFAF TARIMSAL-GIDA
SISTEMLERI IÇIN DIJITAL TEKNOLOJI ÇÖZÜMLERININ GELIŞTIRILMESI
beklenmektedir.

Bu amaç doğrultusunda, ilgili alanda yapılmış diğer Ufuk 2020,
bölgesel/ülkesel projeler, standardizasyon çalışmaları ve elde
edilmiş verilerden faydalanılarak, bunları tamamlayacak ya da
bunlarla entegre olabilecek nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka,
büyük veri, sensörler, uzaktan algılama, robotik ve otomasyon vb.
DIJITAL ÇÖZÜMLERIN VE VERI ODAKLI BİT PLATFORMLARININ
GELIŞTIRILMESININ DESTEKLEMESI VE BU ÇÖZÜMLERIN BENIMSENMESI
ÖNÜNDEKI ENGELLERIN KALDIRILMASI hedeflemektedir.

Konunun çiftlikten-çatala geniş bir bakış açısı ile ele
alınması beklendiğinden, proje ekiplerinde tarım ve bilişim
alanında araştırmacılar yanında sosyal bilimciler, politika
araştırmacıları ve sosyo-ekonomi uzmanlarının da yer alabileceği
değerlendirilmektedir.

Çağrı kapsamında üretilen dijital çözümlerin gıda zinciri
boyunca aşağıdaki hususlara hizmet etmesi beklenmektedir;

   * Sürdürülebilirliğin ve verimliliğin artırılması: Sosyal,
ekonomik ve çevresel fayda-maliyet değerlendirmesinin yapılması,
   * İnsanların geçimi ve meslekleri, hayvan refahı,
biyoçeşitlilik, gıda güvenliği ve güvenilirliği, tüketici
isterlerinin (sağlıklı, güvenilir, besin içeriği, orijini bilinen,
kişisel taleplere/sağlık durumlarına uygun gıdalar vb.) dikkate
alınması
   * Gıda zincirinde; birincil üretim, gıda işleme, paketleme,
dağıtım, tüketici davranış ve tutumu, hane halkı tüketimi ve
yemek servisi (catering) hizmeti dahil EN AZ IKI VEYA DAHA FAZLA
AŞAMADA etki gözetilerek, atık ve kayıplara ilişkin sorunlar da
dikkate alınarak katma değer sağlanması

Çağrı, TÜBİTAK’ın da içinde yer aldığı 22 ülkeden 29
fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu ile ortak desteklenecektir.
OLUŞTURULACAK KONSORSIYUMLARDA ÇAĞRIYA KATILAN EN AZ 3 ÜLKEDEN ORTAK
YER ALMASI GEREKMEKTEDIR.

Bu kapsamda, ICT-AGRI-FOOD Cofund çağrısının 1. aşama
başvuruları için ULUSLARARASI BAŞVURU SISTEMININ 27/11/2019 tarihi
itibariyle açılması planlanmakta olup, sistem Ocak 2020 sonunda
kapanacaktır. Eş zamanlı olarak TÜBİTAK proje başvuru sisteminden
de başvuru yapılması gerekmektedir. Çağrıya katılım sağlayan
ülkeler ve ön duyuru ile ilgili daha detaylı bilgi için:
https://www.ictagrifood.eu/node/40158

Çağrı ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı metin hazırlık
aşamasında olup, tamamlanınca ortak çağrı sekreteryasının web
sayfasında (https://www.ictagrifood.eu [2]) ve TÜBİTAK web
sayfasında yayınlanacaktır. Söz konusu çağrı kapsamında
ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 ULUSLARARASI
ARAŞTIRMA FONLARINDAN YARARLANMA KAPASITESININ VE ULUSLARARASI AR-GE
İŞBIRLIKLERINE KATILIMIN ARTIRILMASINA YÖNELIK DESTEK PROGRAMI
kapsamında desteklenecektir.

İLGILI KIŞI:

Dr. Meltem SOYDAN KARABACAK
Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)

e-posta: meltem.soydan@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 64