Kep Adresi: tokatteknopark@hs01.kep.tr
0356 252 10 40- 0541 252 10 42
tren

Vizyon ve Misyon

Anasayfa » Vizyon ve Misyon


Misyon
İleri teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap eden, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmak, Bu ortamda yer alan akademisyenlere, girişimcilere, şirketlere ve çalışanlarına uluslararası rekabet imkanı sağlayacak kalitede profesyonel Teknopark hizmetleri sunmak ve Girişimciliği teşvik ederek yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin yeniliğe dayalı olarak büyümesini sağlamaktır.


Vizyon
Orta Karadeniz Bölgesi (TR-83) ve Türkiye’de, bilimin uygulamaya aktarılmasına en uygun ortamı sağlayarak; araştırma, geliştirme ve yenilik aktivitelerinin odak merkezi olmak. Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Sanayi işbirliği sağlanarak, Türkiye’de ve TR-83 Bölgesinde Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Aktivitelerinin Merkezi olmak.​