Yönetim Kadromuz

Prof. Dr. Ahmet FENERCİOĞLU
Teknopark A.Ş. Genel Müdürü

Özgeçmiş

ahmet.fenercioglu@gop.edu.tr

 

Fatma Esin TUNA
Kurumsal İletişim Koordinatörü

esin.tuna@tokatteknopark.com

 

Öğr. Gör Fuat Ferit YAZAR

Proje ve İş Geliştirme

fuatferit.yazar@gop.edu.tr

 

Ali Erdi CANDAR

Teknoloji Transfer Ofisi

alierdi.candar@gop.edu.tr

 

Uğur AYBEK

Mali İşler

ugur.aybek@tokatteknopark.com

 

Alim DİLEÇ

Teknik, İdari ve Yardımcı Hizmetler

 

Selin KARABAŞ

Yönetici Asistanı

İhsan YILMAZ

Yardımcı Hizmetler

Nergiz OĞUZ

Yardımcı Hizmetler

Organizasyon Şeması