Hoşgeldiniz !
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yerleşkesi’nde yer alan Tokat Teknopark, 2014 yılı başından itibaren faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetici şirketidir. Ülkemizdeki Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi içerisinde üniversitemizdeki akademik ve araştırma altyapısının, bilgi birikiminin ekonomik değere ve toplumsal faydaya dönüşmesine katkı sağlayan bir kurumdur. Projelerin fikir aşamasından ticarileşme sürecine kadar her aşamada girişimcilere destek verdiklerini kaydeden Teknopark AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Cemil Alkan, “Katma değeri yüksek ürünler geliştiren, ileri teknoloji kullanan/üreten şirketlerin oluşumuna ve büyümesine katkı sağlayan, nitelikli insan kaynağı istihdamı sağlayan firmaları bünyemizde bulunduruyoruz. Bugün, 25 firma ile Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetlerini sürdürürken, bu firmalarda 100’ün üzerinde personel istihdam ediliyor”
Önümüzdeki Nisan ayında açılması beklenen Ufuk Avrupa Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Alanı’nda desteklenecek “İklim değişikliği ve doğal afetlerin kültürel miras ve iyileştirme üzerindeki etkileri” konu başlığına sunulacak bir proje...
Üniversitemiz bünyesinde TÜBİTAK projesi hazırlayacak istekli akademisyenler için etkileşimli proje hazırlama desteği sağlanması bir çalışma başlatılmıştır. Akademisyenlerimizin mentör desteği talepleri, UİS üzerinden toplanmıştır ve toplantıda talepler değerlendirilmiştir. Mentör ve...
Kurumumuzun BİP ve TELEGRAM kanalları yayında.TÜBİTAK’a dair güncel haberlere yer verdiğimiz, başarılarımızı daha geniş kitlelere duyurmayı hedeflediğimiz, bilimsel konuları konuştuğumuz ve yeni teknolojileri tartıştığımız https://t.me/tubitak Telegram hesabımızı ve https://channels.bip.ai/join/tubitak BİP...
Duyurular