Destek ve Teşvik Veren Kurumlar

Anasayfa » Destek ve Teşvik Veren Kurumlar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırmayı özendirmek, teknolojiyi ve yenilikçiliği geliştirmek adına TÜBİTAK -TEYDEB, sanayiye ve KOBİlere destek olmaya devam ediyor. Bu desteklerden bazıları 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 1503-Proje Pazarları Destekleme Programı ve 1508-Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (Teknogirişim) Programlarıdır. Detaylı bilgi için; www.tubitak.gov.tr“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu”Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı=”Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı”
Detaylı bilgi için; www.tubitak.gov.tr

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ​

İşletmelerin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması ve geliştirilmesini temin etmek için teknoloji araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması amacı ile; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri ile bir proje fikrine sahip girişimcilere destek verilmektedir.

Detaylı bilgi için; www.kosgeb.gov.tr

Türk Patent ve Marka Kurumu ​

Kurumun kuruluş amacı yaratıcılığı ve yeniliği teşvik ederek Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik gelişmesine katkıda bulunmak; patent, marka, tasarım ve diğer sınai mülkiyet haklarının etkin korunmasını sağlamak;sınai mülkiyet bilincini ve bilgisini ülke genelinde yaymak, ilgili kesimlerle işbirliğini geliştirmek;müşteri odaklı, hızlı ve kaliteli hizmet sunarak etkin bir sınai mülkiyet sistemi oluşturmak, bu amaçla yasal, teknik ve beşeri altyapıyı güçlendirmek; Türk ekonomisinin çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmek ve işbirliğini güçlendirmektir.

Detaylı bilgi için; http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/

HORIZON 2020 Programı ​

Avrupa Birliği’nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu AB HORIZON 2020 Hibe Programı, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programıdır. Avrupa’nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan HORIZON 2020, Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülüyor. HORIZON 2020 Hibe Programı, uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur.
Detaylı bilgi için; http://www.ufuk2020.com/ admin_label=”HORIZON 2020 Programı” =”Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı – TTGV”=”Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı – TTGV” Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı – TTGV Teknoloji Geliştirme Vakfı adından da anlaşılacağı üzere, teknoloji ve ileri teknoloji alanındaki iş fikirlerine destek veriyor. Enformasyon ve iletişim teknolojisi, yaşam bilimleri olarak da adlandırılan biyo-teknoloji ve sağlık yatırımları, ileri mikro-elektronik, polimerler, yarı-iletkenler, kompozit materyaller gibi ürünlerden oluşan ileri malzeme üretimi, TTGV Girişim Fonu’nun yatırım yaptığı başlıca alanlar arasında yer alıyor. TTGV, kurulduğu 1991 yılından beri sanayi kuruluşu ve/veya yazılım geliştirme şirketlerince gerçekleştirilen, araştırma ve geliştirmeye dayalı, teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan teknoloji geliştirme projelerine finansal destek sağlamaktadır. Teknoloji Geliştirme Projesi (TGP) olarak adlandırılan bu destek kapsamında proje bütçesinin en fazla %50’sine ve en fazla 1 Milyon ABD Doları tutarında geri ödemeli destek sağlanmaktadır. TTGV tarafından ABD Doları olarak verilen bu destek, projenin sona ermesinin ardından ilk 1 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl içinde ABD Doları olarak geri ödenir.

Detaylı bilgi için: www.ttgv.org.tr

İhracatçı Birlikleri

İhracatçı Birlikleri bölgelere göre ayrılmıştır. Firmalar, bağlı oldukları birliğe müracaat edeceklerdir. Devlet Yardımları: • Yurtdışı Fuar Destekleri • Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme Ve Marka Tanıtım FaaliyetlerininDesteklenmesi.Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması Ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi.Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Tarımsal Ürünlerde İhracat İadeleri
Daha ayrıntılı bilgi için; http://www.tim.org.tr

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi – İGEME

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, ihracatın geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilere destek vermek üzere kurulmuş bir kamu kurumu olup, firmalarımızın ihracata yönelmesi ve yurtdışındaki pazar paylarının artırılmasında ihtiyaç duydukları ticari bilgi, araştırma ve geliştirme, tanıtım, mevzuat, yayın ve eğitim hizmetleri sunmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. • Pazar araştırması ve pazarlama desteği • Eğitim ve danışmanlık desteği başlıkları altında destek sunmaktadır.

Detaylı bilgi için; http://www.igeme.org.tr

Ticaret Bakanlığı

Kolay Destek İhracat Destekleri Hizmet Sektörü Destekleri Yurt Dışındaki Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanan Destekler
Detaylı bilgi için; www.ticaret.gov.tr