Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü(TOGÜ-TTO), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ndeki akademisyenler ile sanayici arasında köprü vazifesi üstlenen bir birimdir. TOGÜ-TTO, üniversite-sanayi işbirliği uygulamaları için tarafların her biri ile iletişim kuran, ihtiyaçları değerlendirerek ilgili kaynakları belirleyen, Ar-Ge faaliyetlerini projelendiren ve taraflar arasında koordinasyon işlemlerini gerçekleştiren, araştırma sonucu çıkan çözümleri ihtiyaç sahibi sanayi kuruluşlarına aktaran bir yapıdadır.

Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversitemizde üretilen bilginin sanayi tarafından daha yoğun bir şekilde kullanılmasını kolaylaştıracak arayüz niteliğinde bir yapı oluşturmak için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde kurulup, Tokat Teknopark A.Ş.’de faaliyetlerine devam eden bir koordinatörlüktür.

TOGÜ-TTO, bir araştırma merkezi, laboratuar, akademik birim veya patent ofisi değildir. Ancak bunların proje bazında ihtiyaca göre bir araya getirilmesi görevini üstlenen bir yapıdır. Üniversite-sanayi koordinasyonunu verimli kılmayı hedef edinmiş, araştırma çalışmalarını ticari ve danışmanlık kapsamında destekleyen; bilgilendirme, eğitim, proje destekleri, işbirliği, fikri sınaî mülkiyet hakları, girişimcilik ve şirketleşme üzerine faaliyetler icra eden dinamik bir oluşumdur.

Akademisyen, sanayici, girişimci ve öğrencilere hizmet veren TOGÜ-TTO bünyesinde yer alan birimler şunlardır:

Farkındalık, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi

Proje Destek Birimi

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları Birimi ve Ticarileştirme Birimi

Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi

Misyonumuz;

Mevcut bilginin kullanılabilirliğini arttıran bir arayüz olmak.

Vizyonumuz;

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin bilgi ve teknoloji birikimini sanayiye aktaran yenilikçi çözüm ortağı olmak.

Ayrıntılı bilgi için; http://tto.gop.edu.tr/