GÜGİM

Anasayfa » GÜGİM

GÜGİM TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GÜGİM)

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GÜGİM), Üniversitemiz girişimcilik ekosistemi içerisinde yer alan Tokat Teknopark AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi(TTO)–Girişimcilik ve Şirketleşme modülü altında kurulmuş bir merkezdir. Üniversitemizde, yeni teknolojilerin sürüklediği yeni fikirlerin tespit edilmesi, girişimcilik ve yenilik algısının yerleşmesi ve başarılı iş fikirlerinin erken dönemde hayata geçirilmesi GÜGİM’in faaliyetleri ile amaçlanmaktadır.

GÜGİM aynı zamanda TTO bünyesinde yer alacağı için; girişimcilerin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini yürütmesi; bu faaliyetlerden elde edilen sonuçların özel sektör ile işbirliği içerisinde ürün ve hizmetlere dönüştürülerek ekonomik değer yaratması; bu dönüşümün vazgeçilmez araçları olan fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetimi gibi rollerde de proje kapsamında üstlenebilecek ve yönlendirebilecektir.

VİZYONUMUZ

Merkezimiz, Üniversitemizde girişimcilik kültürünün geliştirilmesi için yaratıcı, yenilikçi ve inovasyonel düşüncelerin hem kurum içinde hem de kurum dışında hayata geçirilebilmesi için bölgesel anlamda en iyi programları sunarak, öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza rekabeti ve uygulamayı temel alan başarılı iş fikirlerinin uygulanabileceği ve tekno-girişimlerin sayılarının arttırılabileceği bir iklim oluşturulması için içselleştirilmiş bir kurumsal değişim ve gelişim fırsatı yakalama hedefindedir.

MİSYONUMUZ

* Üniversitemiz öğrencileri, öğretim elemanları ve girişimcilerin sıradışı fikirlerinin teşvik edilerek başarılı işletmeler kurmalarını sağlayacak becerilerle donatmak,

*Yeni şirketlerin kurulmasını hızlandırmak için yeni girişimleri teşvik etmek ve bunların ilk gelişim aşamalarında mentorluk yapmak,

*Bulunduğumuz bölgenin sosyo-ekonomik sermayesini güçlendirmek için girişimcilik konusunda farkındalık oluşturabilecek ve farklı beceriler kazandırabilecek bir öğretim merkezi olmak,

*Merkezimizi bütün iş süreçlerinde işletme biliminin pratik(uygulamalı), pragmatik(faydacı) ve normatif(kurallı)  ilkeleri doğrultusunda hareket etmektir.

TEMEL İLKELERİMİZ

*Adil, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına inanıyoruz.

*İşbirliği ve dayanışmayı yani takım çalışmasını esas alan bir kurumsal yapıya sahibiz.

*Paydaşlarına karşı sosyal sorumluluğu ve iş ahlakına riayeti temel görevimiz olarak görüyoruz.

*Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının bir kamu hakkı olduğuna inanıyoruz.

FAALİYETLERİMİZ

GÜGİM ile girişimcilik ekosisteminin ihtiyaç duyduğu;

  • Başarılı iş fikirlerinin erken dönemlerde tespit mekanizması,
  • Tespit sonucunda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi,
  • Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin desteklenmesi,
  • İş fikirlerinin hayata geçirilmesinde mentörlük hizmetlerinin verilmesi,
  • Girişimcilerin finansal kaynaklara erişimi konusunda yardımcı olunması,
  • Girişimcilerin özellikle Teknopark’ta şirketleşmesi ayağında cesaretlendirilmesi ve yönlendirilmesi,
  • Şirketleşmesi tamamlanan girişimcilerin arkadan gelen diğer girişicimlere rol model olmalarının ve mentörlüklerinin üstlenilmesinin sağlanması,

faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ve devamlılığı sağlanabilecektir.

FİKİR DESTEK OFİSİ

İş fikrinin henüz olgunlaşmadığı ancak “girişimci” özellikleri ön plana çıkan öğrenci ve öğretim elemanları; GÜGİM bünyesinde faaliyet gösterecek “Fikir Destek Ofisi” ne yönlendirilecektir. Bu ofisin öncelikli amacı; katılımcılara girişimcilik felsefesinin yerleştirilmesi olacaktır. Ofise başvuran katılımcılarda iş fikrinin oluşturulması süreci 3 aşamada verilecektir.

  • İş fikrinin öncelikle hangi sektöre yönelik olduğunun belirlenmesi sağlanacaktır. Bunun için de, katılımcının eğitim hayatını, aile hayatını ve kişisel özelliklerini iyi tahlil etmesine yardımcı olunacaktır. Sektör belirlendikten sonra; sektörü tanıyan ya da yakın olan öğretim elemanları ile birlikte 2. aşamaya geçilecektir.
  • Belirlenen sektördeki sorunun ne olduğunun ortaya çıkarılması aşamasıdır. Katılımcının sektördeki hangi açığı gördüğü ve nasıl çözümler üretilebileceği tespit edilmeye çalışılacaktır.
  • Son aşamada ise; katılımcının sorun tespiti üzerine üreteceği çözümü olgunlaştırma aşamasıdır ki; bu aşama artık iş fikrinin ortaya çıktığı aşamayı da gösterecektir.

İş fikri henüz olmayan katılımcıların “Fikir Destek Ofisi”ne yaptıkları başvuru sonucunda, olgunlaşan iş fikirleri de; TÜBİTAK tarafından desteklenen sertifikasyon programına alınacaklardır. Her dönemde planlanan uygun eğitim programına dahil edilmeleri ve diğer yönlendirmelerden faydalanmaları sağlanacaktır.