Proje Destek Ofisi

Proje Destek Ofisi

Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğü, aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

AMAÇLARIMIZ:

a) Üniversitemizin araştırma ve geliştirme alt yapısını güçlendirmek.

b) Proje yapma kültür ve kapasitesini arttırmak.

c) Üniversitede araştırma yapan öğretim elemanlarının ve öğrencilerin araştırma projelerine destek sağlayan kurumların kaynaklarından en verimli biçimde faydalanabilmelerini sağlamak.

d) Proje ilgili tüm birimleri koordine ederek Üniversite bünyesinde, öğretim elemanlarına, proje başvuru ve yürütme süreçlerinin farklı aşamalarında hizmet vermek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ:

a) Ulusal ve uluslararası araştırma destek programları hakkında araştırmacıları bilgilendirmek.

b) Proje başvuru tarihlerini duyurmak.

c) Projelere, destek programına özgü formatın yanı sıra proje konusundan bağımsız olarak, özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik gibi konularda önerilerde bulunmak,

d) Projenin kapsamının en doğru destek programına yönlendirilmesi için araştırmacıları bilgilendirmek.

e) Proje önerisi ve değerlendirme aşamasında destek alınacak/alınan kurum ile gerektiğinde iletişimde olmak ve koordinasyonu sağlamak.

f) Araştırmacıların öncelikle dünyayı ve toplumu ilgilendiren başlıca konularda yenilikçi çözümler bulmalarını hedefleyen proje önerileri sunmaları için farkındalık yaratmak.

g) Farklı disiplinlerdeki kişileri toplantılar ile bir araya getirerek disiplinler arası çalışmalar yapılması için öncü ve yönlendirici olmak.

h) Proje destek programları hakkında ilgili destek programının temsilcileri tarafından eğitimler düzenlemek.

i) Uluslararası başarı sağlamış yurt içi veya yurt dışındaki bilim insanlarını, tamamladıkları başarılı araştırma projelerini ve bu bağlamdaki tecrübelerini aktarmaları için seminer düzenlemek.

Ayrıntılı bilgi için; http://pdo.gop.edu.tr/