Kamu Üniversite Sanayi (KÜSİ) İşbirliği çerçevesinde bölgemizde bulunan firmaların kapasitesine geliştirmeye yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Dr. Öğr. Üyesi Murat Seyfi tarafından CRS DENIM Tekstil firmasının çalışanlarına Problem Çözme ve Yaratıcı Düşünce Geliştirme konusunda eğitim verildi.
Bu eğitim ile çalışanların inovatif becerileri ortaya çıkarılmaya ve çalışanların değer yaratan yeniliklerin ortaya çıkmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.