Tokat İli Sektörel Eylem Planları Sanayi ve Ticaret- İstihdam Paydaş Çalıştayı 5. Oturumu Hizmet Sektörü temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.  Yapılan atölye çalışması sonucunda bölgesel kalkınma için kritik öneme sahip olan sektörel ihtiyaçlar belirlendi ve gelecekte yapılacak yatırımlar için stratejik planlar geliştirildi.